Presentació

Resum:

La formació que proporciona el màster s'enmarca en el àmbit dels sistemes intel·ligents que involucren processos de percepció, aprenatge i decisió automàtica, manipulació robòtica, emmagatzemament i processament  de dades, informació contextual, visualizació i entorns interactius.

Díptic del màster (PDF)

Places ofertes:

40 places

Direcció del Màster:

Dr. Begoña Martínez Salvador

Organitza:

    • Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics (DLSI).
    • Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors (DICC).
    • Ecola Superior de Tecnològia i Ciències  Experimentals (ESTCE).
    • Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT).
    • Universidad Jaume I de Castelló (UJI).

Comisió Acadèmica del Màster:

Presidenta: Begoña Martínez Salvador
Secretari:
Vicente Javier Traver Roig (DLSI)
Representants DICC:Rafael Mayo Gual, Pedro Sanz Valero, Raúl Marín Prades, Luis Amable García Fernández
Representants DLSI: Joaquín Huerta Guijarro, David Llorens Piñana, Rafael Berlanga